Celsjusze na Fahrenheita

14 stopni Celsjusza ile to stopni Fahrenheita?

Jak szybko obliczyć, że 14 stopni C to 57,2 stopni F?

Obliczenie jest bardzo proste – wystarczy podstawić dane do wzoru : (14°C*9/5)+32 , w wyniku czego otrzymujemy wynik =57,2°C. Dzięki temu szybko przeliczymy wartość temperatury wyrażonej w stopniach Celsjusza na wartość w stopniach Fahrenheita. Obecnie skalę Celsjusza definiuje się przez porównanie ze skalą Fahrenheita (0°C=32°F; 100°C=212°F).

Aby szybko przeliczyć w pamięci jednostki temperatury bez kalkulatora, można stosować wzór przybliżony, gdzie (14°C*2)+32 co daje 60°C. Otrzymujemy wynik zawyżony o około 8% w stosunku do dokładnego 57,2°C.

14 stopni Celsjusza (st. °C) po przeliczeniu na stopnie Fahrenheit to 57,2 st. °F

Przeczytaj poprzedni wpis:
-1 stopni Celsjusza ile to stopni Fahrenheita?

Jak szybko obliczyć, że -1 stopni C to 30,2 stopni F? Obliczenie jest bardzo proste - wystarczy podstawić dane do...

Zamknij