Celsjusze na Fahrenheita

-18 stopni Celsjusza ile to stopni Fahrenheita?

Jak szybko obliczyć, że -18 stopni C to -0,4 stopni F?

Obliczenie jest bardzo proste – wystarczy podstawić dane do wzoru : (-18°C*9/5)+32 , w wyniku czego otrzymujemy wynik =-0,4°C. Dzięki temu szybko przeliczymy wartość temperatury wyrażonej w stopniach Celsjusza na wartość w stopniach Fahrenheita. Obecnie skalę Celsjusza definiuje się przez porównanie ze skalą Fahrenheita (0°C=32°F; 100°C=212°F).

Aby szybko przeliczyć w pamięci jednostki temperatury bez kalkulatora, można stosować wzór przybliżony, gdzie (-18°C*2)+32 co daje -4°C. Otrzymujemy wynik zawyżony o około 8% w stosunku do dokładnego -0,4°C.

-18 stopni Celsjusza (st. °C) po przeliczeniu na stopnie Fahrenheit to -0,4 st. °F

Przeczytaj poprzedni wpis:
-21 stopni Celsjusza ile to stopni Fahrenheita?

Jak szybko obliczyć, że -21 stopni C to -5,8 stopni F? Obliczenie jest bardzo proste - wystarczy podstawić dane do...

Zamknij