Celsjusze na Fahrenheita

-20 stopni Celsjusza ile to stopni Fahrenheita?

Jak szybko obliczyć, że -20 stopni C to -4 stopni F?

Obliczenie jest bardzo proste – wystarczy podstawić dane do wzoru : (-20°C*9/5)+32 , w wyniku czego otrzymujemy wynik =-4°C. Dzięki temu szybko przeliczymy wartość temperatury wyrażonej w stopniach Celsjusza na wartość w stopniach Fahrenheita. Obecnie skalę Celsjusza definiuje się przez porównanie ze skalą Fahrenheita (0°C=32°F; 100°C=212°F).

Aby szybko przeliczyć w pamięci jednostki temperatury bez kalkulatora, można stosować wzór przybliżony, gdzie (-20°C*2)+32 co daje -8°C. Otrzymujemy wynik zawyżony o około 8% w stosunku do dokładnego -4°C.

-20 stopni Celsjusza (st. °C) po przeliczeniu na stopnie Fahrenheit to -4 st. °F