Celsjusze na Fahrenheita

3 stopni Celsjusza ile to stopni Fahrenheita?

Jak szybko obliczyć, że 3 stopni C to 37,4 stopni F?

Obliczenie jest bardzo proste – wystarczy podstawić dane do wzoru : (3°C*9/5)+32 , w wyniku czego otrzymujemy wynik =37,4°C. Dzięki temu szybko przeliczymy wartość temperatury wyrażonej w stopniach Celsjusza na wartość w stopniach Fahrenheita. Obecnie skalę Celsjusza definiuje się przez porównanie ze skalą Fahrenheita (0°C=32°F; 100°C=212°F).

Aby szybko przeliczyć w pamięci jednostki temperatury bez kalkulatora, można stosować wzór przybliżony, gdzie (3°C*2)+32 co daje 38°C. Otrzymujemy wynik zawyżony o około 8% w stosunku do dokładnego 37,4°C.

3 stopni Celsjusza (st. °C) po przeliczeniu na stopnie Fahrenheit to 37,4 st. °F