Celsjusze na Fahrenheita

30 stopni Celsjusza ile to stopni Fahrenheita?

Jak szybko obliczyć, że 30 stopni C to 86 stopni F?

Obliczenie jest bardzo proste – wystarczy podstawić dane do wzoru : (30°C*9/5)+32 , w wyniku czego otrzymujemy wynik =86°C. Dzięki temu szybko przeliczymy wartość temperatury wyrażonej w stopniach Celsjusza na wartość w stopniach Fahrenheita. Obecnie skalę Celsjusza definiuje się przez porównanie ze skalą Fahrenheita (0°C=32°F; 100°C=212°F).

Aby szybko przeliczyć w pamięci jednostki temperatury bez kalkulatora, można stosować wzór przybliżony, gdzie (30°C*2)+32 co daje 92°C. Otrzymujemy wynik zawyżony o około 8% w stosunku do dokładnego 86°C.

30 stopni Celsjusza (st. °C) po przeliczeniu na stopnie Fahrenheit to 86 st. °F

Przeczytaj poprzedni wpis:
19 stopni Celsjusza ile to stopni Fahrenheita?

Jak szybko obliczyć, że 19 stopni C to 66,2 stopni F? Obliczenie jest bardzo proste - wystarczy podstawić dane do...

Zamknij