Celsjusze na Fahrenheita

31 stopni Celsjusza ile to stopni Fahrenheita?

Jak szybko obliczyć, że 31 stopni C to 87,8 stopni F?

Obliczenie jest bardzo proste – wystarczy podstawić dane do wzoru : (31°C*9/5)+32 , w wyniku czego otrzymujemy wynik =87,8°C. Dzięki temu szybko przeliczymy wartość temperatury wyrażonej w stopniach Celsjusza na wartość w stopniach Fahrenheita. Obecnie skalę Celsjusza definiuje się przez porównanie ze skalą Fahrenheita (0°C=32°F; 100°C=212°F).

Aby szybko przeliczyć w pamięci jednostki temperatury bez kalkulatora, można stosować wzór przybliżony, gdzie (31°C*2)+32 co daje 94°C. Otrzymujemy wynik zawyżony o około 8% w stosunku do dokładnego 87,8°C.

31 stopni Celsjusza (st. °C) po przeliczeniu na stopnie Fahrenheit to 87,8 st. °F