Celsjusze na Fahrenheita

-33 stopni Celsjusza ile to stopni Fahrenheita?

Jak szybko obliczyć, że -33 stopni C to -27,4 stopni F?

Obliczenie jest bardzo proste – wystarczy podstawić dane do wzoru : (-33°C*9/5)+32 , w wyniku czego otrzymujemy wynik =-27,4°C. Dzięki temu szybko przeliczymy wartość temperatury wyrażonej w stopniach Celsjusza na wartość w stopniach Fahrenheita. Obecnie skalę Celsjusza definiuje się przez porównanie ze skalą Fahrenheita (0°C=32°F; 100°C=212°F).

Aby szybko przeliczyć w pamięci jednostki temperatury bez kalkulatora, można stosować wzór przybliżony, gdzie (-33°C*2)+32 co daje -34°C. Otrzymujemy wynik zawyżony o około 8% w stosunku do dokładnego -27,4°C.

-33 stopni Celsjusza (st. °C) po przeliczeniu na stopnie Fahrenheit to -27,4 st. °F