Celsjusze na Fahrenheita

-35 stopni Celsjusza ile to stopni Fahrenheita?

Jak szybko obliczyć, że -35 stopni C to -31 stopni F?

Obliczenie jest bardzo proste – wystarczy podstawić dane do wzoru : (-35°C*9/5)+32 , w wyniku czego otrzymujemy wynik =-31°C. Dzięki temu szybko przeliczymy wartość temperatury wyrażonej w stopniach Celsjusza na wartość w stopniach Fahrenheita. Obecnie skalę Celsjusza definiuje się przez porównanie ze skalą Fahrenheita (0°C=32°F; 100°C=212°F).

Aby szybko przeliczyć w pamięci jednostki temperatury bez kalkulatora, można stosować wzór przybliżony, gdzie (-35°C*2)+32 co daje -38°C. Otrzymujemy wynik zawyżony o około 8% w stosunku do dokładnego -31°C.

-35 stopni Celsjusza (st. °C) po przeliczeniu na stopnie Fahrenheit to -31 st. °F

Przeczytaj poprzedni wpis:
-41 stopni Celsjusza ile to stopni Fahrenheita?

Jak szybko obliczyć, że -41 stopni C to -41,8 stopni F? Obliczenie jest bardzo proste - wystarczy podstawić dane do...

Zamknij