Celsjusze na Fahrenheita

-51 stopni Celsjusza ile to stopni Fahrenheita?

Jak szybko obliczyć, że -51 stopni C to -59,8 stopni F?

Obliczenie jest bardzo proste – wystarczy podstawić dane do wzoru : (-51°C*9/5)+32 , w wyniku czego otrzymujemy wynik =-59,8°C. Dzięki temu szybko przeliczymy wartość temperatury wyrażonej w stopniach Celsjusza na wartość w stopniach Fahrenheita. Obecnie skalę Celsjusza definiuje się przez porównanie ze skalą Fahrenheita (0°C=32°F; 100°C=212°F).

Aby szybko przeliczyć w pamięci jednostki temperatury bez kalkulatora, można stosować wzór przybliżony, gdzie (-51°C*2)+32 co daje -70°C. Otrzymujemy wynik zawyżony o około 8% w stosunku do dokładnego -59,8°C.

-51 stopni Celsjusza (st. °C) po przeliczeniu na stopnie Fahrenheit to -59,8 st. °F

Przeczytaj poprzedni wpis:
-61 stopni Celsjusza ile to stopni Fahrenheita?

Jak szybko obliczyć, że -61 stopni C to -77,8 stopni F? Obliczenie jest bardzo proste - wystarczy podstawić dane do...

Zamknij