Celsjusze na Fahrenheita

59 stopni Celsjusza ile to stopni Fahrenheita?

Jak szybko obliczyć, że 59 stopni C to 138,2 stopni F?

Obliczenie jest bardzo proste – wystarczy podstawić dane do wzoru : (59°C*9/5)+32 , w wyniku czego otrzymujemy wynik =138,2°C. Dzięki temu szybko przeliczymy wartość temperatury wyrażonej w stopniach Celsjusza na wartość w stopniach Fahrenheita. Obecnie skalę Celsjusza definiuje się przez porównanie ze skalą Fahrenheita (0°C=32°F; 100°C=212°F).

Aby szybko przeliczyć w pamięci jednostki temperatury bez kalkulatora, można stosować wzór przybliżony, gdzie (59°C*2)+32 co daje 150°C. Otrzymujemy wynik zawyżony o około 8% w stosunku do dokładnego 138,2°C.

59 stopni Celsjusza (st. °C) po przeliczeniu na stopnie Fahrenheit to 138,2 st. °F

Przeczytaj poprzedni wpis:
39 stopni Celsjusza ile to stopni Fahrenheita?

Jak szybko obliczyć, że 39 stopni C to 102,2 stopni F? Obliczenie jest bardzo proste - wystarczy podstawić dane do...

Zamknij