Celsjusze na Fahrenheita

-7 stopni Celsjusza ile to stopni Fahrenheita?

Jak szybko obliczyć, że -7 stopni C to 19,4 stopni F?

Obliczenie jest bardzo proste – wystarczy podstawić dane do wzoru : (-7°C*9/5)+32 , w wyniku czego otrzymujemy wynik =19,4°C. Dzięki temu szybko przeliczymy wartość temperatury wyrażonej w stopniach Celsjusza na wartość w stopniach Fahrenheita. Obecnie skalę Celsjusza definiuje się przez porównanie ze skalą Fahrenheita (0°C=32°F; 100°C=212°F).

Aby szybko przeliczyć w pamięci jednostki temperatury bez kalkulatora, można stosować wzór przybliżony, gdzie (-7°C*2)+32 co daje 18°C. Otrzymujemy wynik zawyżony o około 8% w stosunku do dokładnego 19,4°C.

-7 stopni Celsjusza (st. °C) po przeliczeniu na stopnie Fahrenheit to 19,4 st. °F

Przeczytaj poprzedni wpis:
-21 stopni Celsjusza ile to stopni Fahrenheita?

Jak szybko obliczyć, że -21 stopni C to -5,8 stopni F? Obliczenie jest bardzo proste - wystarczy podstawić dane do...

Zamknij