Celsjusze na Fahrenheita

-95 stopni Celsjusza ile to stopni Fahrenheita?

Jak szybko obliczyć, że -95 stopni C to -139 stopni F?

Obliczenie jest bardzo proste – wystarczy podstawić dane do wzoru : (-95°C*9/5)+32 , w wyniku czego otrzymujemy wynik =-139°C. Dzięki temu szybko przeliczymy wartość temperatury wyrażonej w stopniach Celsjusza na wartość w stopniach Fahrenheita. Obecnie skalę Celsjusza definiuje się przez porównanie ze skalą Fahrenheita (0°C=32°F; 100°C=212°F).

Aby szybko przeliczyć w pamięci jednostki temperatury bez kalkulatora, można stosować wzór przybliżony, gdzie (-95°C*2)+32 co daje -158°C. Otrzymujemy wynik zawyżony o około 8% w stosunku do dokładnego -139°C.

-95 stopni Celsjusza (st. °C) po przeliczeniu na stopnie Fahrenheit to -139 st. °F

Przeczytaj poprzedni wpis:
1000 Fahrenheit ile to stopni (Celsjusza)?

1000 Fahrenheit (st. °F) po przeliczeniu na stopnie Celsjusza to 537,8 st. °C Jak szybko obliczyć, że 1000 stopni F...

Zamknij