Celsjusze na Kelwiny

127 stopni Celsjusza ile to Kelwinów?

127 stopni Celsjusza (°C) po przeliczeniu na Kelwiny to 400,15 K

Czy wiesz jak szybko obliczyć, że 127 stopni Celsjusza to 400,15 Kelwinów?

Wystarczy podstawić dane do wzoru : 127°C+273,15 , w wyniku czego otrzymujemy wynik =400,15K. Dzięki temu szybko przeliczymy wartość temperatury wyrażonej w stopniach Celsjusza, na wartość w Kelwinach.

Aby szybko przeliczyć w pamięci jednostki temperatury bez kalkulatora, można stosować wzór przybliżony, gdzie 127 st. Celsjusza+273 co daje 400K. Należy pamiętać, że nie używamy nazwy stopnie Kelwina – tylko Kelwiny.

0K jest to temperatura, w której (według fizyki klasycznej) ustały wszelkie drgania cząsteczek. Temperatury tej nie da się jednak osiągnąć – obliczono ją na podstawie funkcji uzależniającej temperaturę od energii kinetycznej w gazach doskonałych.