Celsjusze na Kelwiny

-140 stopni Celsjusza ile to Kelwinów?

-140 stopni Celsjusza (°C) po przeliczeniu na Kelwiny to 133,15 K

Czy wiesz jak szybko obliczyć, że -140 stopni Celsjusza to 133,15 Kelwinów?

Wystarczy podstawić dane do wzoru : -140°C+273,15 , w wyniku czego otrzymujemy wynik =133,15K. Dzięki temu szybko przeliczymy wartość temperatury wyrażonej w stopniach Celsjusza, na wartość w Kelwinach.

Aby szybko przeliczyć w pamięci jednostki temperatury bez kalkulatora, można stosować wzór przybliżony, gdzie -140 st. Celsjusza+273 co daje 133K. Należy pamiętać, że nie używamy nazwy stopnie Kelwina – tylko Kelwiny.

0K jest to temperatura, w której (według fizyki klasycznej) ustały wszelkie drgania cząsteczek. Temperatury tej nie da się jednak osiągnąć – obliczono ją na podstawie funkcji uzależniającej temperaturę od energii kinetycznej w gazach doskonałych.

Przeczytaj poprzedni wpis:
-154 stopni Celsjusza ile to Kelwinów?

-154 stopni Celsjusza (°C) po przeliczeniu na Kelwiny to 119,15 K Czy wiesz jak szybko obliczyć, że -154 stopni Celsjusza...

Zamknij