Celsjusze na Kelwiny

32 stopni Celsjusza ile to Kelwinów?

32 stopni Celsjusza (°C) po przeliczeniu na Kelwiny to 305,15 K

Czy wiesz jak szybko obliczyć, że 32 stopni Celsjusza to 305,15 Kelwinów?

Wystarczy podstawić dane do wzoru : 32°C+273,15 , w wyniku czego otrzymujemy wynik =305,15K. Dzięki temu szybko przeliczymy wartość temperatury wyrażonej w stopniach Celsjusza, na wartość w Kelwinach.

Aby szybko przeliczyć w pamięci jednostki temperatury bez kalkulatora, można stosować wzór przybliżony, gdzie 32 st. Celsjusza+273 co daje 305K. Należy pamiętać, że nie używamy nazwy stopnie Kelwina – tylko Kelwiny.

0K jest to temperatura, w której (według fizyki klasycznej) ustały wszelkie drgania cząsteczek. Temperatury tej nie da się jednak osiągnąć – obliczono ją na podstawie funkcji uzależniającej temperaturę od energii kinetycznej w gazach doskonałych.

Przeczytaj poprzedni wpis:
26 stopni Celsjusza ile to Kelwinów?

26 stopni Celsjusza (°C) po przeliczeniu na Kelwiny to 299,15 K Czy wiesz jak szybko obliczyć, że 26 stopni Celsjusza...

Zamknij