Celsjusze na Kelwiny

600 stopni Celsjusza ile to Kelwinów?

600 stopni Celsjusza (°C) po przeliczeniu na Kelwiny to 873,15 K

Czy wiesz jak szybko obliczyć, że 600 stopni Celsjusza to 873,15 Kelwinów?

Wystarczy podstawić dane do wzoru : 600°C+273,15 , w wyniku czego otrzymujemy wynik =873,15K. Dzięki temu szybko przeliczymy wartość temperatury wyrażonej w stopniach Celsjusza, na wartość w Kelwinach.

Aby szybko przeliczyć w pamięci jednostki temperatury bez kalkulatora, można stosować wzór przybliżony, gdzie 600 st. Celsjusza+273 co daje 873K. Należy pamiętać, że nie używamy nazwy stopnie Kelwina – tylko Kelwiny.

0K jest to temperatura, w której (według fizyki klasycznej) ustały wszelkie drgania cząsteczek. Temperatury tej nie da się jednak osiągnąć – obliczono ją na podstawie funkcji uzależniającej temperaturę od energii kinetycznej w gazach doskonałych.

Przeczytaj poprzedni wpis:
586 stopni Celsjusza ile to Kelwinów?

586 stopni Celsjusza (°C) po przeliczeniu na Kelwiny to 859,15 K Czy wiesz jak szybko obliczyć, że 586 stopni Celsjusza...

Zamknij