Celsjusze na Kelwiny

948 stopni Celsjusza ile to Kelwinów?

948 stopni Celsjusza (°C) po przeliczeniu na Kelwiny to 1221,15 K

Czy wiesz jak szybko obliczyć, że 948 stopni Celsjusza to 1221,15 Kelwinów?

Wystarczy podstawić dane do wzoru : 948°C+273,15 , w wyniku czego otrzymujemy wynik =1221,15K. Dzięki temu szybko przeliczymy wartość temperatury wyrażonej w stopniach Celsjusza, na wartość w Kelwinach.

Aby szybko przeliczyć w pamięci jednostki temperatury bez kalkulatora, można stosować wzór przybliżony, gdzie 948 st. Celsjusza+273 co daje 1221K. Należy pamiętać, że nie używamy nazwy stopnie Kelwina – tylko Kelwiny.

0K jest to temperatura, w której (według fizyki klasycznej) ustały wszelkie drgania cząsteczek. Temperatury tej nie da się jednak osiągnąć – obliczono ją na podstawie funkcji uzależniającej temperaturę od energii kinetycznej w gazach doskonałych.

Przeczytaj poprzedni wpis:
946 stopni Celsjusza ile to Kelwinów?

946 stopni Celsjusza (°C) po przeliczeniu na Kelwiny to 1219,15 K Czy wiesz jak szybko obliczyć, że 946 stopni Celsjusza...

Zamknij