Fahrenheity na Celsjusze

145 Fahrenheit ile to stopni (Celsjusza)?

145 Fahrenheit (st. °F) po przeliczeniu na stopnie Celsjusza to 62,8 st. °C

Jak szybko obliczyć, że 145 stopni F to 62,8stopni C?

Obliczenie jest bardzo proste – wystarczy podstawić dane do wzoru : (145°F-32)*5/9 , w wyniku czego otrzymujemy wynik =62,8°C. Dzięki temu szybko przeliczymy wartość temperatury wyrażonej w stopniach Fahrenheita na wartość w stopniach Celsjusza. Obecnie skalę Fahrenheita definiuje się przez porównanie ze skalą Celsjusza (32°F = 0°C; 212°F = 100°C).

Aby szybko przeliczyć w pamięci jednostki temperatury bez kalkulatora, można stosować wzór przybliżony, gdzie (145°F-32)/2 co daje 56,5°C. Otrzymujemy wynik zaniżony o około 10% w stosunku do dokładnego 62,8°C.