Fahrenheity na Celsjusze

200 Fahrenheit ile to stopni (Celsjusza)?

200 Fahrenheit (st. °F) po przeliczeniu na stopnie Celsjusza to 93,3 st. °C

Jak szybko obliczyć, że 200 stopni F to 93,3stopni C?

Obliczenie jest bardzo proste – wystarczy podstawić dane do wzoru : (200°F-32)*5/9 , w wyniku czego otrzymujemy wynik =93,3°C. Dzięki temu szybko przeliczymy wartość temperatury wyrażonej w stopniach Fahrenheita na wartość w stopniach Celsjusza. Obecnie skalę Fahrenheita definiuje się przez porównanie ze skalą Celsjusza (32°F = 0°C; 212°F = 100°C).

Aby szybko przeliczyć w pamięci jednostki temperatury bez kalkulatora, można stosować wzór przybliżony, gdzie (200°F-32)/2 co daje 84°C. Otrzymujemy wynik zaniżony o około 10% w stosunku do dokładnego 93,3°C.

Przeczytaj poprzedni wpis:
160 Fahrenheit ile to stopni (Celsjusza)?

160 Fahrenheit (st. °F) po przeliczeniu na stopnie Celsjusza to 71,1 st. °C Jak szybko obliczyć, że 160 stopni F...

Zamknij