Fahrenheity na Celsjusze

235 Fahrenheit ile to stopni (Celsjusza)?

235 Fahrenheit (st. °F) po przeliczeniu na stopnie Celsjusza to 112,8 st. °C

Jak szybko obliczyć, że 235 stopni F to 112,8stopni C?

Obliczenie jest bardzo proste – wystarczy podstawić dane do wzoru : (235°F-32)*5/9 , w wyniku czego otrzymujemy wynik =112,8°C. Dzięki temu szybko przeliczymy wartość temperatury wyrażonej w stopniach Fahrenheita na wartość w stopniach Celsjusza. Obecnie skalę Fahrenheita definiuje się przez porównanie ze skalą Celsjusza (32°F = 0°C; 212°F = 100°C).

Aby szybko przeliczyć w pamięci jednostki temperatury bez kalkulatora, można stosować wzór przybliżony, gdzie (235°F-32)/2 co daje 101,5°C. Otrzymujemy wynik zaniżony o około 10% w stosunku do dokładnego 112,8°C.

Przeczytaj poprzedni wpis:
220 Fahrenheit ile to stopni (Celsjusza)?

220 Fahrenheit (st. °F) po przeliczeniu na stopnie Celsjusza to 104,4 st. °C Jak szybko obliczyć, że 220 stopni F...

Zamknij