Fahrenheity na Celsjusze

338 Fahrenheit ile to stopni (Celsjusza)?

338 Fahrenheit (st. °F) po przeliczeniu na stopnie Celsjusza to 170 st. °C

Jak szybko obliczyć, że 338 stopni F to 170stopni C?

Obliczenie jest bardzo proste – wystarczy podstawić dane do wzoru : (338°F-32)*5/9 , w wyniku czego otrzymujemy wynik =170°C. Dzięki temu szybko przeliczymy wartość temperatury wyrażonej w stopniach Fahrenheita na wartość w stopniach Celsjusza. Obecnie skalę Fahrenheita definiuje się przez porównanie ze skalą Celsjusza (32°F = 0°C; 212°F = 100°C).

Aby szybko przeliczyć w pamięci jednostki temperatury bez kalkulatora, można stosować wzór przybliżony, gdzie (338°F-32)/2 co daje 153°C. Otrzymujemy wynik zaniżony o około 10% w stosunku do dokładnego 170°C.