Fahrenheity na Celsjusze

422 Fahrenheit ile to stopni (Celsjusza)?

422 Fahrenheit (st. °F) po przeliczeniu na stopnie Celsjusza to 216,7 st. °C

Jak szybko obliczyć, że 422 stopni F to 216,7stopni C?

Obliczenie jest bardzo proste – wystarczy podstawić dane do wzoru : (422°F-32)*5/9 , w wyniku czego otrzymujemy wynik =216,7°C. Dzięki temu szybko przeliczymy wartość temperatury wyrażonej w stopniach Fahrenheita na wartość w stopniach Celsjusza. Obecnie skalę Fahrenheita definiuje się przez porównanie ze skalą Celsjusza (32°F = 0°C; 212°F = 100°C).

Aby szybko przeliczyć w pamięci jednostki temperatury bez kalkulatora, można stosować wzór przybliżony, gdzie (422°F-32)/2 co daje 195°C. Otrzymujemy wynik zaniżony o około 10% w stosunku do dokładnego 216,7°C.

Przeczytaj poprzedni wpis:
400 Fahrenheit ile to stopni (Celsjusza)?

400 Fahrenheit (st. °F) po przeliczeniu na stopnie Celsjusza to 204,4 st. °C Jak szybko obliczyć, że 400 stopni F...

Zamknij