Fahrenheity na Celsjusze

580 Fahrenheit ile to stopni (Celsjusza)?

580 Fahrenheit (st. °F) po przeliczeniu na stopnie Celsjusza to 304,4 st. °C

Jak szybko obliczyć, że 580 stopni F to 304,4stopni C?

Obliczenie jest bardzo proste – wystarczy podstawić dane do wzoru : (580°F-32)*5/9 , w wyniku czego otrzymujemy wynik =304,4°C. Dzięki temu szybko przeliczymy wartość temperatury wyrażonej w stopniach Fahrenheita na wartość w stopniach Celsjusza. Obecnie skalę Fahrenheita definiuje się przez porównanie ze skalą Celsjusza (32°F = 0°C; 212°F = 100°C).

Aby szybko przeliczyć w pamięci jednostki temperatury bez kalkulatora, można stosować wzór przybliżony, gdzie (580°F-32)/2 co daje 274°C. Otrzymujemy wynik zaniżony o około 10% w stosunku do dokładnego 304,4°C.

Przeczytaj poprzedni wpis:
540 Fahrenheit ile to stopni (Celsjusza)?

540 Fahrenheit (st. °F) po przeliczeniu na stopnie Celsjusza to 282,2 st. °C Jak szybko obliczyć, że 540 stopni F...

Zamknij