Fahrenheity na Celsjusze

743 Fahrenheit ile to stopni (Celsjusza)?

743 Fahrenheit (st. °F) po przeliczeniu na stopnie Celsjusza to 395 st. °C

Jak szybko obliczyć, że 743 stopni F to 395stopni C?

Obliczenie jest bardzo proste – wystarczy podstawić dane do wzoru : (743°F-32)*5/9 , w wyniku czego otrzymujemy wynik =395°C. Dzięki temu szybko przeliczymy wartość temperatury wyrażonej w stopniach Fahrenheita na wartość w stopniach Celsjusza. Obecnie skalę Fahrenheita definiuje się przez porównanie ze skalą Celsjusza (32°F = 0°C; 212°F = 100°C).

Aby szybko przeliczyć w pamięci jednostki temperatury bez kalkulatora, można stosować wzór przybliżony, gdzie (743°F-32)/2 co daje 355,5°C. Otrzymujemy wynik zaniżony o około 10% w stosunku do dokładnego 395°C.

Przeczytaj poprzedni wpis:
740 Fahrenheit ile to stopni (Celsjusza)?

740 Fahrenheit (st. °F) po przeliczeniu na stopnie Celsjusza to 393,3 st. °C Jak szybko obliczyć, że 740 stopni F...

Zamknij