Fahrenheity na Celsjusze

820 Fahrenheit ile to stopni (Celsjusza)?

820 Fahrenheit (st. °F) po przeliczeniu na stopnie Celsjusza to 437,8 st. °C

Jak szybko obliczyć, że 820 stopni F to 437,8stopni C?

Obliczenie jest bardzo proste – wystarczy podstawić dane do wzoru : (820°F-32)*5/9 , w wyniku czego otrzymujemy wynik =437,8°C. Dzięki temu szybko przeliczymy wartość temperatury wyrażonej w stopniach Fahrenheita na wartość w stopniach Celsjusza. Obecnie skalę Fahrenheita definiuje się przez porównanie ze skalą Celsjusza (32°F = 0°C; 212°F = 100°C).

Aby szybko przeliczyć w pamięci jednostki temperatury bez kalkulatora, można stosować wzór przybliżony, gdzie (820°F-32)/2 co daje 394°C. Otrzymujemy wynik zaniżony o około 10% w stosunku do dokładnego 437,8°C.

Przeczytaj poprzedni wpis:
800 Fahrenheit ile to stopni (Celsjusza)?

800 Fahrenheit (st. °F) po przeliczeniu na stopnie Celsjusza to 426,7 st. °C Jak szybko obliczyć, że 800 stopni F...

Zamknij