Fahrenheity na Celsjusze

938 Fahrenheit ile to stopni (Celsjusza)?

938 Fahrenheit (st. °F) po przeliczeniu na stopnie Celsjusza to 503,3 st. °C

Jak szybko obliczyć, że 938 stopni F to 503,3stopni C?

Obliczenie jest bardzo proste – wystarczy podstawić dane do wzoru : (938°F-32)*5/9 , w wyniku czego otrzymujemy wynik =503,3°C. Dzięki temu szybko przeliczymy wartość temperatury wyrażonej w stopniach Fahrenheita na wartość w stopniach Celsjusza. Obecnie skalę Fahrenheita definiuje się przez porównanie ze skalą Celsjusza (32°F = 0°C; 212°F = 100°C).

Aby szybko przeliczyć w pamięci jednostki temperatury bez kalkulatora, można stosować wzór przybliżony, gdzie (938°F-32)/2 co daje 453°C. Otrzymujemy wynik zaniżony o około 10% w stosunku do dokładnego 503,3°C.

Przeczytaj poprzedni wpis:
920 Fahrenheit ile to stopni (Celsjusza)?

920 Fahrenheit (st. °F) po przeliczeniu na stopnie Celsjusza to 493,3 st. °C Jak szybko obliczyć, że 920 stopni F...

Zamknij