Fahrenheity na Celsjusze

95 Fahrenheit ile to stopni (Celsjusza)?

95 Fahrenheit (st. °F) po przeliczeniu na stopnie Celsjusza to 35 st. °C

Jak szybko obliczyć, że 95 stopni F to 35stopni C?

Obliczenie jest bardzo proste – wystarczy podstawić dane do wzoru : (95°F-32)*5/9 , w wyniku czego otrzymujemy wynik =35°C. Dzięki temu szybko przeliczymy wartość temperatury wyrażonej w stopniach Fahrenheita na wartość w stopniach Celsjusza. Obecnie skalę Fahrenheita definiuje się przez porównanie ze skalą Celsjusza (32°F = 0°C; 212°F = 100°C).

Aby szybko przeliczyć w pamięci jednostki temperatury bez kalkulatora, można stosować wzór przybliżony, gdzie (95°F-32)/2 co daje 31,5°C. Otrzymujemy wynik zaniżony o około 10% w stosunku do dokładnego 35°C.