Kelwiny na Celsjusze

318 Kelwinów ile to stopni Celsjusza?

318 Kelwinów (K) po przeliczeniu na stopnie Celsjusza to 44,85 st. °C

Czy wiesz jak szybko obliczyć, że 318 Kelwinów to 44,85 stopni C?

Obliczenie jest bardzo proste – wystarczy podstawić dane do wzoru : 318°C-273,15 , w wyniku czego otrzymujemy wynik =44,85K. Dzięki temu szybko przeliczymy wartość temperatury wyrażonej w stopniach Kelwina, na wartość w stopniach Celsjusza. Obecnie skalę Kelwina definiuje się przez porównanie ze skalą Celsjusza (0K = -273,15°C).

Aby szybko przeliczyć w pamięci jednostki temperatury bez kalkulatora, można stosować wzór przybliżony, gdzie 318K-273 co daje 45K. Należy pamiętać, że nie używamy nazwy stopnie Kelwina – tylko Kelwiny.

Definicja 0 Kelwinów

Jest to temperatura, w której (według fizyki klasycznej) ustały wszelkie drgania cząsteczek. Temperatury tej nie da się jednak osiągnąć – obliczono ją na podstawie funkcji uzależniającej temperaturę od energii kinetycznej w gazach doskonałych.

Przeczytaj poprzedni wpis:
300 Kelwinów ile to stopni Celsjusza?

300 Kelwinów (K) po przeliczeniu na stopnie Celsjusza to 26,85 st. °C Czy wiesz jak szybko obliczyć, że 300 Kelwinów...

Zamknij