Kelwiny na Celsjusze

32 Kelwinów ile to stopni Celsjusza?

32 Kelwinów (K) po przeliczeniu na stopnie Celsjusza to -241,15 st. °C

Czy wiesz jak szybko obliczyć, że 32 Kelwinów to -241,15 stopni C?

Obliczenie jest bardzo proste – wystarczy podstawić dane do wzoru : 32°C-273,15 , w wyniku czego otrzymujemy wynik =-241,15K. Dzięki temu szybko przeliczymy wartość temperatury wyrażonej w stopniach Kelwina, na wartość w stopniach Celsjusza. Obecnie skalę Kelwina definiuje się przez porównanie ze skalą Celsjusza (0K = -273,15°C).

Aby szybko przeliczyć w pamięci jednostki temperatury bez kalkulatora, można stosować wzór przybliżony, gdzie 32K-273 co daje -241K. Należy pamiętać, że nie używamy nazwy stopnie Kelwina – tylko Kelwiny.

Definicja 0 Kelwinów

Jest to temperatura, w której (według fizyki klasycznej) ustały wszelkie drgania cząsteczek. Temperatury tej nie da się jednak osiągnąć – obliczono ją na podstawie funkcji uzależniającej temperaturę od energii kinetycznej w gazach doskonałych.

Przeczytaj poprzedni wpis:
20 Kelwinów ile to stopni Celsjusza?

20 Kelwinów (K) po przeliczeniu na stopnie Celsjusza to -253,15 st. °C Czy wiesz jak szybko obliczyć, że 20 Kelwinów...

Zamknij