Kelwiny na Celsjusze

117 Kelwinów ile to stopni Celsjusza?

117 Kelwinów (K) po przeliczeniu na stopnie Celsjusza to -156,15 st. °C

Czy wiesz jak szybko obliczyć, że 117 Kelwinów to -156,15 stopni C?

Obliczenie jest bardzo proste – wystarczy podstawić dane do wzoru : 117°C-273,15 , w wyniku czego otrzymujemy wynik =-156,15K. Dzięki temu szybko przeliczymy wartość temperatury wyrażonej w stopniach Kelwina, na wartość w stopniach Celsjusza. Obecnie skalę Kelwina definiuje się przez porównanie ze skalą Celsjusza (0K = -273,15°C).

Aby szybko przeliczyć w pamięci jednostki temperatury bez kalkulatora, można stosować wzór przybliżony, gdzie 117K-273 co daje -156K. Należy pamiętać, że nie używamy nazwy stopnie Kelwina – tylko Kelwiny.

Definicja 0 Kelwinów

Jest to temperatura, w której (według fizyki klasycznej) ustały wszelkie drgania cząsteczek. Temperatury tej nie da się jednak osiągnąć – obliczono ją na podstawie funkcji uzależniającej temperaturę od energii kinetycznej w gazach doskonałych.

Przeczytaj poprzedni wpis:
100 Kelwinów ile to stopni Celsjusza?

100 Kelwinów (K) po przeliczeniu na stopnie Celsjusza to -173,15 st. °C Czy wiesz jak szybko obliczyć, że 100 Kelwinów...

Zamknij