20 stopni kelvinow ile to stopni celsjusza?

Jak szybko obliczyć, że 20 stopni kelvinow to -253.15 stopni celsjusza?

Obliczenie jest bardzo proste – wystarczy podstawić dane do wzoru : (20kelvinow * 9/5) + 32, w wyniku czego otrzymujemy wynik = -253.15celsjusza. Dzięki temu szybko przeliczymy wartość temperatury wyrażonej w stopniach kelvinow na wartość w stopniach celsjusza. Obecnie skalę kelvinow definiuje się przez porównanie ze skalą celsjusza (0°C=32°F; 100°C=212°F).

Aby szybko przeliczyć w pamięci jednostki temperatury bez kalkulatora, można stosować wzór przybliżony, gdzie (20kelvinow * 2) + 32 co daje °C. Otrzymujemy wynik zawyżony o około 8% w stosunku do dokładnego -253.15°celsjusza.

20 stopni kelvinow (st. °kelvinow) po przeliczeniu na stopnie celsjusza to -253.15 st. °celsjusza