Kelwiny na Celsjusze

17 Kelwinów ile to stopni Celsjusza?

17 Kelwinów (K) po przeliczeniu na stopnie Celsjusza to -256,15 st. °C

Czy wiesz jak szybko obliczyć, że 17 Kelwinów to -256,15 stopni C?

Obliczenie jest bardzo proste – wystarczy podstawić dane do wzoru : 17°C-273,15 , w wyniku czego otrzymujemy wynik =-256,15K. Dzięki temu szybko przeliczymy wartość temperatury wyrażonej w stopniach Kelwina, na wartość w stopniach Celsjusza. Obecnie skalę Kelwina definiuje się przez porównanie ze skalą Celsjusza (0K = -273,15°C).

Aby szybko przeliczyć w pamięci jednostki temperatury bez kalkulatora, można stosować wzór przybliżony, gdzie 17K-273 co daje -256K. Należy pamiętać, że nie używamy nazwy stopnie Kelwina – tylko Kelwiny.

Definicja 0 Kelwinów

Jest to temperatura, w której (według fizyki klasycznej) ustały wszelkie drgania cząsteczek. Temperatury tej nie da się jednak osiągnąć – obliczono ją na podstawie funkcji uzależniającej temperaturę od energii kinetycznej w gazach doskonałych.

Przeczytaj poprzedni wpis:
1000 stopni Celsjusza ile to stopni Fahrenheita?

Jak szybko obliczyć, że 1000 stopni C to 1832 stopni F? Obliczenie jest bardzo proste - wystarczy podstawić dane do...

Zamknij