Kelwiny na Celsjusze

187 Kelwinów ile to stopni Celsjusza?

187 Kelwinów (K) po przeliczeniu na stopnie Celsjusza to -86,15 st. °C

Czy wiesz jak szybko obliczyć, że 187 Kelwinów to -86,15 stopni C?

Obliczenie jest bardzo proste – wystarczy podstawić dane do wzoru : 187°C-273,15 , w wyniku czego otrzymujemy wynik =-86,15K. Dzięki temu szybko przeliczymy wartość temperatury wyrażonej w stopniach Kelwina, na wartość w stopniach Celsjusza. Obecnie skalę Kelwina definiuje się przez porównanie ze skalą Celsjusza (0K = -273,15°C).

Aby szybko przeliczyć w pamięci jednostki temperatury bez kalkulatora, można stosować wzór przybliżony, gdzie 187K-273 co daje -86K. Należy pamiętać, że nie używamy nazwy stopnie Kelwina – tylko Kelwiny.

Definicja 0 Kelwinów

Jest to temperatura, w której (według fizyki klasycznej) ustały wszelkie drgania cząsteczek. Temperatury tej nie da się jednak osiągnąć – obliczono ją na podstawie funkcji uzależniającej temperaturę od energii kinetycznej w gazach doskonałych.

Przeczytaj poprzedni wpis:
180 Kelwinów ile to stopni Celsjusza?

180 Kelwinów (K) po przeliczeniu na stopnie Celsjusza to -93,15 st. °C Czy wiesz jak szybko obliczyć, że 180 Kelwinów...

Zamknij