Kelwiny na Celsjusze

244 Kelwinów ile to stopni Celsjusza?

244 Kelwinów (K) po przeliczeniu na stopnie Celsjusza to -29,15 st. °C

Czy wiesz jak szybko obliczyć, że 244 Kelwinów to -29,15 stopni C?

Obliczenie jest bardzo proste – wystarczy podstawić dane do wzoru : 244°C-273,15 , w wyniku czego otrzymujemy wynik =-29,15K. Dzięki temu szybko przeliczymy wartość temperatury wyrażonej w stopniach Kelwina, na wartość w stopniach Celsjusza. Obecnie skalę Kelwina definiuje się przez porównanie ze skalą Celsjusza (0K = -273,15°C).

Aby szybko przeliczyć w pamięci jednostki temperatury bez kalkulatora, można stosować wzór przybliżony, gdzie 244K-273 co daje -29K. Należy pamiętać, że nie używamy nazwy stopnie Kelwina – tylko Kelwiny.

Definicja 0 Kelwinów

Jest to temperatura, w której (według fizyki klasycznej) ustały wszelkie drgania cząsteczek. Temperatury tej nie da się jednak osiągnąć – obliczono ją na podstawie funkcji uzależniającej temperaturę od energii kinetycznej w gazach doskonałych.

Przeczytaj poprzedni wpis:
240 Kelwinów ile to stopni Celsjusza?

240 Kelwinów (K) po przeliczeniu na stopnie Celsjusza to -33,15 st. °C Czy wiesz jak szybko obliczyć, że 240 Kelwinów...

Zamknij