Kelwiny na Celsjusze

360 Kelwinów ile to stopni Celsjusza?

360 Kelwinów (K) po przeliczeniu na stopnie Celsjusza to 86,85 st. °C

Czy wiesz jak szybko obliczyć, że 360 Kelwinów to 86,85 stopni C?

Obliczenie jest bardzo proste – wystarczy podstawić dane do wzoru : 360°C-273,15 , w wyniku czego otrzymujemy wynik =86,85K. Dzięki temu szybko przeliczymy wartość temperatury wyrażonej w stopniach Kelwina, na wartość w stopniach Celsjusza. Obecnie skalę Kelwina definiuje się przez porównanie ze skalą Celsjusza (0K = -273,15°C).

Aby szybko przeliczyć w pamięci jednostki temperatury bez kalkulatora, można stosować wzór przybliżony, gdzie 360K-273 co daje 87K. Należy pamiętać, że nie używamy nazwy stopnie Kelwina – tylko Kelwiny.

Definicja 0 Kelwinów

Jest to temperatura, w której (według fizyki klasycznej) ustały wszelkie drgania cząsteczek. Temperatury tej nie da się jednak osiągnąć – obliczono ją na podstawie funkcji uzależniającej temperaturę od energii kinetycznej w gazach doskonałych.

Przeczytaj poprzedni wpis:
340 Kelwinów ile to stopni Celsjusza?

340 Kelwinów (K) po przeliczeniu na stopnie Celsjusza to 66,85 st. °C Czy wiesz jak szybko obliczyć, że 340 Kelwinów...

Zamknij