Kelwiny na Celsjusze

390 Kelwinów ile to stopni Celsjusza?

390 Kelwinów (K) po przeliczeniu na stopnie Celsjusza to 116,85 st. °C

Czy wiesz jak szybko obliczyć, że 390 Kelwinów to 116,85 stopni C?

Obliczenie jest bardzo proste – wystarczy podstawić dane do wzoru : 390°C-273,15 , w wyniku czego otrzymujemy wynik =116,85K. Dzięki temu szybko przeliczymy wartość temperatury wyrażonej w stopniach Kelwina, na wartość w stopniach Celsjusza. Obecnie skalę Kelwina definiuje się przez porównanie ze skalą Celsjusza (0K = -273,15°C).

Aby szybko przeliczyć w pamięci jednostki temperatury bez kalkulatora, można stosować wzór przybliżony, gdzie 390K-273 co daje 117K. Należy pamiętać, że nie używamy nazwy stopnie Kelwina – tylko Kelwiny.

Definicja 0 Kelwinów

Jest to temperatura, w której (według fizyki klasycznej) ustały wszelkie drgania cząsteczek. Temperatury tej nie da się jednak osiągnąć – obliczono ją na podstawie funkcji uzależniającej temperaturę od energii kinetycznej w gazach doskonałych.

Przeczytaj poprzedni wpis:
380 Kelwinów ile to stopni Celsjusza?

380 Kelwinów (K) po przeliczeniu na stopnie Celsjusza to 106,85 st. °C Czy wiesz jak szybko obliczyć, że 380 Kelwinów...

Zamknij