Kelwiny na Celsjusze

472 Kelwinów ile to stopni Celsjusza?

472 Kelwinów (K) po przeliczeniu na stopnie Celsjusza to 198,85 st. °C

Czy wiesz jak szybko obliczyć, że 472 Kelwinów to 198,85 stopni C?

Obliczenie jest bardzo proste – wystarczy podstawić dane do wzoru : 472°C-273,15 , w wyniku czego otrzymujemy wynik =198,85K. Dzięki temu szybko przeliczymy wartość temperatury wyrażonej w stopniach Kelwina, na wartość w stopniach Celsjusza. Obecnie skalę Kelwina definiuje się przez porównanie ze skalą Celsjusza (0K = -273,15°C).

Aby szybko przeliczyć w pamięci jednostki temperatury bez kalkulatora, można stosować wzór przybliżony, gdzie 472K-273 co daje 199K. Należy pamiętać, że nie używamy nazwy stopnie Kelwina – tylko Kelwiny.

Definicja 0 Kelwinów

Jest to temperatura, w której (według fizyki klasycznej) ustały wszelkie drgania cząsteczek. Temperatury tej nie da się jednak osiągnąć – obliczono ją na podstawie funkcji uzależniającej temperaturę od energii kinetycznej w gazach doskonałych.

Przeczytaj poprzedni wpis:
460 Kelwinów ile to stopni Celsjusza?

460 Kelwinów (K) po przeliczeniu na stopnie Celsjusza to 186,85 st. °C Czy wiesz jak szybko obliczyć, że 460 Kelwinów...

Zamknij