36 stopni fahrenheit ile to stopni celsjusza?

Jak szybko obliczyć, że 36 stopni fahrenheit to 2.22 stopni celsjusza?

Obliczenie jest bardzo proste – wystarczy podstawić dane do wzoru : (36fahrenheit * 9/5) + 32, w wyniku czego otrzymujemy wynik = 2.22celsjusza. Dzięki temu szybko przeliczymy wartość temperatury wyrażonej w stopniach fahrenheit na wartość w stopniach celsjusza. Obecnie skalę fahrenheit definiuje się przez porównanie ze skalą celsjusza (0°C=32°F; 100°C=212°F).

Aby szybko przeliczyć w pamięci jednostki temperatury bez kalkulatora, można stosować wzór przybliżony, gdzie (36fahrenheit * 2) + 32 co daje °C. Otrzymujemy wynik zawyżony o około 8% w stosunku do dokładnego 2.22°celsjusza.

36 stopni fahrenheit (st. °fahrenheit) po przeliczeniu na stopnie celsjusza to 2.22 st. °celsjusza