Kalkulator stopni Fahrenheit na Celsjusza i inne jednostki

Kalkulator

Kalkulator Celsjuszy na Fahrenheita

Jak przeliczyć stopnie Celsjusza na stopnie Fahrenheita?

na przykład – 1 st C ile to st F?

Obliczenie jest bardzo proste – wystarczy podstawić dane do wzoru : (1°C * 9/5) + 32, w wyniku czego otrzymujemy wynik = 33,8°F. Dzięki temu szybko przeliczymy wartość temperatury wyrażonej w stopniach Celsjusza na wartość w stopniach Fahrenheita. Obecnie skalę Celsjusza definiuje się przez porównanie ze skalą Fahrenheita (0°C = 32°F; 100°C = 212°F).

Kalkulator Celsjuszy na Kelwiny

Jak przeliczyć stopnie Celsjusza na Kelwiny?

Czy wiesz jak szybko obliczyć, że 1 stopień Celsjusza to 274,15 Kelwinów?

Wystarczy podstawić dane do wzoru : 1°C + 273,15, w wyniku czego otrzymujemy wynik = 274,15K. Dzięki temu szybko przeliczymy wartość temperatury wyrażonej w stopniach Celsjusza, na wartość w Kelwinach.

Kalkulator Fahrenheita na Celsjusze

Jak przeliczyć stopnie Fahrenheita na stopnie Celsjusza?

Obliczenie jest bardzo proste – wystarczy podstawić dane do wzoru : (1°F - 32) * 5/9, w wyniku czego otrzymujemy wynik = -17,2°C. Dzięki temu szybko przeliczymy wartość temperatury wyrażonej w stopniach Fahrenheita na wartość w stopniach Celsjusza. Obecnie skalę Fahrenheita definiuje się przez porównanie ze skalą Celsjusza (32°F = 0°C; 212°F = 100°C).

Kalkulator Kelwiny na Celsjusze

Jak przeliczyć Kelwiny na stopnie Celsjusza?

Obliczenie jest bardzo proste – wystarczy podstawić dane do wzoru : K - 273,15, w wyniku czego otrzymujemy wynik = -272,15°C. Dzięki temu szybko przeliczymy wartość temperatury wyrażonej w stopniach Kelwina, na wartość w stopniach Celsjusza. Obecnie skalę Kelwina definiuje się przez porównanie ze skalą Celsjusza (0K = -273,15°C).