5 stopni fahrenheit ile to stopni celsjusza?

Jak szybko obliczyć, że 5 stopni fahrenheit to -15 stopni celsjusza?

Obliczenie jest bardzo proste – wystarczy podstawić dane do wzoru : (5fahrenheit * 9/5) + 32, w wyniku czego otrzymujemy wynik = -15celsjusza. Dzięki temu szybko przeliczymy wartość temperatury wyrażonej w stopniach fahrenheit na wartość w stopniach celsjusza. Obecnie skalę fahrenheit definiuje się przez porównanie ze skalą celsjusza (0°C=32°F; 100°C=212°F).

Aby szybko przeliczyć w pamięci jednostki temperatury bez kalkulatora, można stosować wzór przybliżony, gdzie (5fahrenheit * 2) + 32 co daje °C. Otrzymujemy wynik zawyżony o około 8% w stosunku do dokładnego -15°celsjusza.

5 stopni fahrenheit (st. °fahrenheit) po przeliczeniu na stopnie celsjusza to -15 st. °celsjusza