Fahrenheity na Celsjusze

59 Fahrenheit ile to stopni (Celsjusza)?

59 Fahrenheit (st. °F) po przeliczeniu na stopnie Celsjusza to 15 st. °C

Jak szybko obliczyć, że 59 stopni F to 15stopni C?

Obliczenie jest bardzo proste – wystarczy podstawić dane do wzoru : (59°F-32)*5/9 , w wyniku czego otrzymujemy wynik =15°C. Dzięki temu szybko przeliczymy wartość temperatury wyrażonej w stopniach Fahrenheita na wartość w stopniach Celsjusza. Obecnie skalę Fahrenheita definiuje się przez porównanie ze skalą Celsjusza (32°F = 0°C; 212°F = 100°C).

Aby szybko przeliczyć w pamięci jednostki temperatury bez kalkulatora, można stosować wzór przybliżony, gdzie (59°F-32)/2 co daje 13,5°C. Otrzymujemy wynik zaniżony o około 10% w stosunku do dokładnego 15°C.

Przeczytaj poprzedni wpis:
40 Fahrenheit ile to stopni (Celsjusza)?

40 Fahrenheit (st. °F) po przeliczeniu na stopnie Celsjusza to 4,4 st. °C Jak szybko obliczyć, że 40 stopni F...

Zamknij