6 stopni fahrenheit ile to stopni celsjusza?

Jak szybko obliczyć, że 6 stopni fahrenheit to -14.44 stopni celsjusza?

Obliczenie jest bardzo proste – wystarczy podstawić dane do wzoru : (6fahrenheit * 9/5) + 32, w wyniku czego otrzymujemy wynik = -14.44celsjusza. Dzięki temu szybko przeliczymy wartość temperatury wyrażonej w stopniach fahrenheit na wartość w stopniach celsjusza. Obecnie skalę fahrenheit definiuje się przez porównanie ze skalą celsjusza (0°C=32°F; 100°C=212°F).

Aby szybko przeliczyć w pamięci jednostki temperatury bez kalkulatora, można stosować wzór przybliżony, gdzie (6fahrenheit * 2) + 32 co daje °C. Otrzymujemy wynik zawyżony o około 8% w stosunku do dokładnego -14.44°celsjusza.

6 stopni fahrenheit (st. °fahrenheit) po przeliczeniu na stopnie celsjusza to -14.44 st. °celsjusza