Fahrenheity na Celsjusze

680 Fahrenheit ile to stopni (Celsjusza)?

680 Fahrenheit (st. °F) po przeliczeniu na stopnie Celsjusza to 360 st. °C

Jak szybko obliczyć, że 680 stopni F to 360stopni C?

Obliczenie jest bardzo proste – wystarczy podstawić dane do wzoru : (680°F-32)*5/9 , w wyniku czego otrzymujemy wynik =360°C. Dzięki temu szybko przeliczymy wartość temperatury wyrażonej w stopniach Fahrenheita na wartość w stopniach Celsjusza. Obecnie skalę Fahrenheita definiuje się przez porównanie ze skalą Celsjusza (32°F = 0°C; 212°F = 100°C).

Aby szybko przeliczyć w pamięci jednostki temperatury bez kalkulatora, można stosować wzór przybliżony, gdzie (680°F-32)/2 co daje 324°C. Otrzymujemy wynik zaniżony o około 10% w stosunku do dokładnego 360°C.