Fahrenheity na Celsjusze

687 Fahrenheit ile to stopni (Celsjusza)?

687 Fahrenheit (st. °F) po przeliczeniu na stopnie Celsjusza to 363,9 st. °C

Jak szybko obliczyć, że 687 stopni F to 363,9stopni C?

Obliczenie jest bardzo proste – wystarczy podstawić dane do wzoru : (687°F-32)*5/9 , w wyniku czego otrzymujemy wynik =363,9°C. Dzięki temu szybko przeliczymy wartość temperatury wyrażonej w stopniach Fahrenheita na wartość w stopniach Celsjusza. Obecnie skalę Fahrenheita definiuje się przez porównanie ze skalą Celsjusza (32°F = 0°C; 212°F = 100°C).

Aby szybko przeliczyć w pamięci jednostki temperatury bez kalkulatora, można stosować wzór przybliżony, gdzie (687°F-32)/2 co daje 327,5°C. Otrzymujemy wynik zaniżony o około 10% w stosunku do dokładnego 363,9°C.

Przeczytaj poprzedni wpis:
680 Fahrenheit ile to stopni (Celsjusza)?

680 Fahrenheit (st. °F) po przeliczeniu na stopnie Celsjusza to 360 st. °C Jak szybko obliczyć, że 680 stopni F...

Zamknij