Fahrenheity na Celsjusze

718 Fahrenheit ile to stopni (Celsjusza)?

718 Fahrenheit (st. °F) po przeliczeniu na stopnie Celsjusza to 381,1 st. °C

Jak szybko obliczyć, że 718 stopni F to 381,1stopni C?

Obliczenie jest bardzo proste – wystarczy podstawić dane do wzoru : (718°F-32)*5/9 , w wyniku czego otrzymujemy wynik =381,1°C. Dzięki temu szybko przeliczymy wartość temperatury wyrażonej w stopniach Fahrenheita na wartość w stopniach Celsjusza. Obecnie skalę Fahrenheita definiuje się przez porównanie ze skalą Celsjusza (32°F = 0°C; 212°F = 100°C).

Aby szybko przeliczyć w pamięci jednostki temperatury bez kalkulatora, można stosować wzór przybliżony, gdzie (718°F-32)/2 co daje 343°C. Otrzymujemy wynik zaniżony o około 10% w stosunku do dokładnego 381,1°C.

Przeczytaj poprzedni wpis:
700 Fahrenheit ile to stopni (Celsjusza)?

700 Fahrenheit (st. °F) po przeliczeniu na stopnie Celsjusza to 371,1 st. °C Jak szybko obliczyć, że 700 stopni F...

Zamknij