Celsjusze na Kelwiny

-182 stopni Celsjusza ile to Kelwinów?

-182 stopni Celsjusza (°C) po przeliczeniu na Kelwiny to 91,15 K

Czy wiesz jak szybko obliczyć, że -182 stopni Celsjusza to 91,15 Kelwinów?

Wystarczy podstawić dane do wzoru : -182°C+273,15 , w wyniku czego otrzymujemy wynik =91,15K. Dzięki temu szybko przeliczymy wartość temperatury wyrażonej w stopniach Celsjusza, na wartość w Kelwinach.

Aby szybko przeliczyć w pamięci jednostki temperatury bez kalkulatora, można stosować wzór przybliżony, gdzie -182 st. Celsjusza+273 co daje 91K. Należy pamiętać, że nie używamy nazwy stopnie Kelwina – tylko Kelwiny.

0K jest to temperatura, w której (według fizyki klasycznej) ustały wszelkie drgania cząsteczek. Temperatury tej nie da się jednak osiągnąć – obliczono ją na podstawie funkcji uzależniającej temperaturę od energii kinetycznej w gazach doskonałych.

Przeczytaj poprzedni wpis:
-194 stopni Celsjusza ile to Kelwinów?

-194 stopni Celsjusza (°C) po przeliczeniu na Kelwiny to 79,15 K Czy wiesz jak szybko obliczyć, że -194 stopni Celsjusza...

Zamknij