Celsjusze na Kelwiny

-270 stopni Celsjusza ile to Kelwinów?

-270 stopni Celsjusza (°C) po przeliczeniu na Kelwiny to 3,15 K

Czy wiesz jak szybko obliczyć, że -270 stopni Celsjusza to 3,15 Kelwinów?

Wystarczy podstawić dane do wzoru : -270°C+273,15 , w wyniku czego otrzymujemy wynik =3,15K. Dzięki temu szybko przeliczymy wartość temperatury wyrażonej w stopniach Celsjusza, na wartość w Kelwinach.

Aby szybko przeliczyć w pamięci jednostki temperatury bez kalkulatora, można stosować wzór przybliżony, gdzie -270 st. Celsjusza+273 co daje 3K. Należy pamiętać, że nie używamy nazwy stopnie Kelwina – tylko Kelwiny.

0K jest to temperatura, w której (według fizyki klasycznej) ustały wszelkie drgania cząsteczek. Temperatury tej nie da się jednak osiągnąć – obliczono ją na podstawie funkcji uzależniającej temperaturę od energii kinetycznej w gazach doskonałych.

Przeczytaj poprzedni wpis:
1000 Kelwinów ile to stopni Celsjusza?

1000 Kelwinów (K) po przeliczeniu na stopnie Celsjusza to 726,85 st. °C Czy wiesz jak szybko obliczyć, że 1000 Kelwinów...

Zamknij