Fahrenheity na Celsjusze

635 Fahrenheit ile to stopni (Celsjusza)?

635 Fahrenheit (st. °F) po przeliczeniu na stopnie Celsjusza to 335 st. °C

Jak szybko obliczyć, że 635 stopni F to 335stopni C?

Obliczenie jest bardzo proste – wystarczy podstawić dane do wzoru : (635°F-32)*5/9 , w wyniku czego otrzymujemy wynik =335°C. Dzięki temu szybko przeliczymy wartość temperatury wyrażonej w stopniach Fahrenheita na wartość w stopniach Celsjusza. Obecnie skalę Fahrenheita definiuje się przez porównanie ze skalą Celsjusza (32°F = 0°C; 212°F = 100°C).

Aby szybko przeliczyć w pamięci jednostki temperatury bez kalkulatora, można stosować wzór przybliżony, gdzie (635°F-32)/2 co daje 301,5°C. Otrzymujemy wynik zaniżony o około 10% w stosunku do dokładnego 335°C.

Przeczytaj poprzedni wpis:
620 Fahrenheit ile to stopni (Celsjusza)?

620 Fahrenheit (st. °F) po przeliczeniu na stopnie Celsjusza to 326,7 st. °C Jak szybko obliczyć, że 620 stopni F...

Zamknij